Registrering för forskare

Registreringen är stängd.

Har du frågor eller skulle vilja delta under dagen får du gärna kontakta:

Anna Sandström Emmelin: anna.emmelin@umu.se
Anna-Lill Drugge: anna-lill.drugge@umu.se
Enheten för externa relationer