AIMday Framtidens vård och omsorg

Välkommen till AIMday Framtidens vård och omsorg som äger rum den 21 mars i Samverkanshuset, Umeå universitet och arrangeras av Enheten för externa relationer vid Umeå universitet i samarbete med Västerbottens läns landsting (Innovation+) och Region Västerbotten. Under dagen uppmuntras organisationer och företag att lyfta frågor på temat Framtidens vård och omsorg som rör deras verksamhet. Organisationerna/företagen får diskutera sin frågeställning med forskare vid Umeå universitet och tillsammans hittas förhoppningsvis möjliga lösningar, nya samarbeten och vägar för fortsatt utveckling. Syftet med AIMday Framtidens vård och omsorg är att öka förståelsen, sprida ny kunskap och lyfta nya perspektiv på utmaningar inom vård och omsorg. Det är också ett tillfälle för organisationer, enheter, företag och forskare att knyta kontakter för kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Under AIMday Framtidens vård och omsorg diskuteras frågor och problemområden som formulerats av deltagarna själva. Frågeställningarna matchas med olika forskares kunskap och specialistkompetens. Varje fråga diskuteras under en timme med syfte att skapa förutsättningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap genom utbyte och samverkan. Frågan registreras i förväg och är entrébiljetten för frågeställande organisation eller företag. Observera att datum för att ställa en fråga nu har passerat.

AIMday är enkelt! Ett företag/organisation – En fråga – En timme med universitetets forskare!

Program onsdag 21 mars, Samverkanshuset
8.45-9.15 Kaffe och registrering (Registrering öppen hela dagen)
9.15 Välkommen
9.30-10.30 Session 1 med parallella gruppdiskussioner
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.00 Session 2 med parallella gruppdiskussioner
12.00- 13.00 Lunch
13.00-14.00 Session 3 med parallella gruppdiskussioner
14.00-14.30 Kaffe och avslutning

Välkomna!

Har du frågor kontakta gärna Anna-Lill eller Anna på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet.

Anna-Lill Drugge (anna-lill.drugge@umu.se, 090-786 99 43)
Anna Sandström Emmelin (anna.emmelin@umu.se, 090-786 60 21)