Program

  • 8:45-9:15, Kaffe och registrering (Registrering är öppen hela dagen)
  • 9:15-9:30, Välkommen!
  • 9:30-10:30, Session 1
  • 10:30-11:00, Fika
  • 11:00-12:00, Session 2
  • 12:00-13:00, Lunch
  • 13:00-14:00, Session 3
  • 14:00-14:30, Kaffe