Välkommen till AIMday

FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD
OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Tisdagen den 22 oktober har vi nöjet att bjuda in till AIMday i Vardagsrummet i Humanisthuset på Umeå universitet.

AIMday är dagen när representanter för privata, ideella och offentliga organisationer själva får sätta agendan genom att på förhand skicka in frågor som de vill diskutera med forskare vid Umeå universitet. Förslagsvis rörande faktiska utmaningar för den egna verksamheten. Temat för hösten är Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Varje inkommen fråga matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskarna väljer vilka frågeställningar de vill vara med och diskutera utifrån sin expertis. Sedan, under ”dagen D”, träffas frågeställare och forskare i små samtalsgrupper. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och organisationer är intresserade av. Och just det är målet med AIMday: att inspirera och lägga grunden till samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.

AIMday 2019 fokuserar på arbetsmarknad och kompetensförsörjning i förhållande till den snabba samhällsutveckling vi upplever. Arbetslivet står inför stora förändringar och utmaningar. Många rutinarbeten automatiseras allteftersom ny teknik och digitala system införs. Kravbilden för vilken kompetens som efterfrågas ändrar karaktär. Dessutom blir lokala, regionala, nationella och internationella kontexter alltmer sammanflätade. Allt detta utgör en oerhörd omvandlingskraft som skapar ett kontinuerligt behov av nya lösningar.

Visst vill du vara med och diskutera möjliga vägar framåt? Från 26 juni till 26 september kan du som är forskare se en lista över de frågor som kommit in och anmäla vilken/vilka du skulle vilja bidra till.

Forskningsområden i fokus

AIMday Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning har delats in i följande underteman att ställa frågor inom:

  • Kompetens- och karriärutveckling
  • Underrepresenterade grupper
  • Attraktivitet
  • Digitalisering och artificiell intelligens
  • Hållbart och hälsosamt arbetsliv

 

AIMday är enkelt

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens.

När? Tisdag 22 oktober
Var? Vardagsrummet i Humanisthuset, Umeå universitet

 

Vi ses den 22 oktober! 

 

Funderar du över något?

Kontakta gärna Johanna, Markus eller Mats på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet.