Välkommen till AIMday

HÅLLBAR UTVECKLING I SÁPMI

För information på samiska, klicka på respektive länk:

Sydsamiska, Lulesamiska eller Nordsamiska

Tisdagen den 3 mars har vi nöjet att bjuda in till AIMday i Vardagsrummet i Humanisthuset på Umeå universitet.

AIMday är dagen när samiska organisationer, företag, entreprenörer med koppling till samisk kultur, äldre samer och andra kunskapsbärare själva får sätta agendan, genom att på förhand skicka in frågor som de vill diskutera med forskare vid Umeå universitet. Temat är Hållbar utveckling i Sápmi.

Varje inkommen fråga matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskarna väljer vilka frågeställningar de vill vara med och diskutera utifrån sin expertis. Sedan, under ”dagen D”, träffas frågeställare och forskare i små samtalsgrupper. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och samiska kunskapsbärare är intresserade av. Och just det är målet med AIMday: att inspirera och lägga grunden till samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.

AIMday 2019 fokuserar på hållbar utveckling i Sápmi.  Effekterna av global uppvärmning, koloniala processer, miljöförstöring och globalisering märks allt tydligare på norra halvklotet, och innebär för många arktiska urfolk ett hot mot traditionella levnadsförhållanden, värderingar och näringar. AIMday 2020 genomförs i samband med Ubmejen Biejvie/Samiska veckan och fokuserar på hållbar utveckling i Sápmi i ordets vidaste bemärkelse, dvs med syfte på landet, vattnet, floran, faunan, näringslivet och det samiska folket i norr.

Vaartoe, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, arbetar tvärvetenskapligt, gränsöverskridande och internationellt för att stärka och utveckla samisk och annan urfolksforskning. Som forskare erkänner vi att det finns parallella kunskapssystem, både traditionella och akademiska och att dessa system innehåller kunskap av värde för en hållbar utveckling.

Visst vill du vara med och diskutera hållbar utveckling i Sápmi, utifrån dessa förutsättningar?

Registreringen är nu stängd

Forskningsområden i fokus

AIMday Hållbar utveckling i Sápmi har delats in i följande underteman att ställa frågor inom:

 • Hälsa och levnadsvillkor
 • Kultur och historia
 • Mark och vatten
 • Språk och utbildning
 • Traditionell kost och näringar

Samarbete

Vi har fått inter-reg medel (Interreg Nord) för att kunna skapa en serie workshopar tillsammans med andra universitet i Sápmi och i kanadensiska Québec, av vilka AIMday Hållbar utveckling i Sápmi blir den första. Följande parter och samarbetsparter ingår i detta samarbete:

 1. Sámi Oahpahusguovddáŝ/ Sami Education Institute, Inari, Finland
 2. University of Lapland, Rovaniemi, Finland
 3. Sami Allasuvla/ Sámi University College, Kautokeino, Norge
 4. University of Montreal, Québec, Kanada

AIMday hållbar utveckling i Sápmi är det första av tre planerade dialogmöten kopplade till EU-projektet ”Dialoger och möten i Arktis”.

Som en del av det har vi, som en del av AIMday, ett panelsamtal på engelska där representanter från några av dessa lärosäten är med.

I panelsamtalet diskuterar vi hur vi kan arbeta vidare med de frågor som tagits upp under AIMday.

Paneldeltagare:

 • Janne Näkkäläjärvi, reindeer herder, project leader, Sami Education Institute, Inari, Finland
 • Mika Aromäki, coordinator, Sami Education Institute, Inari, Finland
 • Lena Maria Nilsson, deputy director, Várdduo, centre for Sami research, Umeå University

Panel discussion leader: Jing Helmersson, post doc, Várdduo, centre for Sami research, Umeå

AIMday Hållbar utveckling i Sápmi är kostnadsfritt för alla deltagare.

 

AIMday är enkelt

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens.

När? Tisdag 3 mars
Var? Vardagsrummet i Humanisthuset, Umeå universitet

 

Vi ses den 3 mars! 

 

Funderar du över något?

Kontakta gärna Lena Maria Nilsson, biträdande föreståndare och koordinator, eller någon av vår fem temaledare.

 

Koordinator: Lena Maria Nilsson, lena.nilsson@umu.se, +46 (0)90 785 59 59

Hälsa & levnadsvillkor: Miguel San Sebastian, miguel.san.sebastian@umu.se, +46 (0)90 786 51 50

Kultur & historia: Patrik Lantto, patrik.lantto@umu.se, +46 (0)90 786 61 86, Krister Stoor, krister.stoor@umu.se, +46 (0)90 786 62 75

Mark & vatten: Göran Bostedt, goran.bostedt@umu.se, +46 (0)90 786 50 27

Språk & utbildning: Daniel Lindmark: daniel.lindmark@umu.se, +46 (0)90 786 62 50

Traditionell kost & näringar: Lena Maria Nilsson (se ovan)