Program

AIMday hållbar utveckling i Sápmi är den första av fyra workshopar som anordnas med stöd från EU, genom projektet Dialogues and Encounters in the Arctic.

AIMday genomförs också i samverkan med projektet Future foods vid SLU Uppsala.

Display programme for: