AIMday Hållbara städer

Välkommen onsdagen den 23 oktober till Hubben, Uppsala Science Park

Årets AIMday Hållbara städer uppmärksammar de sociala och kulturella dimensionerna av urban utveckling. Vi välkomnar särskilt frågor om trygghet, hälsa, jämlikhet, integration, sysselsättning, utbildning och kultur. Dessa ”mjuka” aspekter av stadsutveckling har stort allmänt intresse och adresseras också i flera av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Men vad krävs för att hålla ihop dagens och morgondagens städer? Hur ser samspelet mellan fysisk och social miljö ut? Vilka metoder och samverkansformer mellan akademi och praktik fungerar bäst på just det här området? Hur kan vi samarbeta för att åstadkomma bestående resultat?

AIMday Hållbara städer är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare med aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Kärnan är de utmaningar och frågeställningar som praktiker har inom området. Frågorna formuleras på förhand av de externa organisationerna, och matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskare väljer vilka frågor de vill vara med och diskutera.

Målet med AIMday Hållbara städer är att inspirera och lägga grunden till samarbetsprojekt. Arbetsspråket är svenska, men delar av dagen kan komma att genomföras på engelska.

År 2018 genomfördes en AIMday med liknande inriktning. Läs mer här

Läs gärna mer om AIMday och hur AIMday fungerar

Registrering för organisationer och företag är nu öppen och stänger 30 augusti. Fortsätt till registering

Registrering för forskare öppnar 6 september och stänger 4 oktober. Fortsätt till registrering

AIMday är kostnadsfritt för alla deltagare.

Frågor besvaras av johan.edman@uuinnovation.uu.se

Välkomna!

AIMday Hållbara städer arrangeras av