Venue for September 26-27

26 September: Uppsala konsert och kongress (UKK)

 

27 September: Ångström Laboratory, Uppsala University

CampusÅngström
Map & Directions: Uppsala
Parking: Car-parking facilities just outside of the main entrance at Lägerhyddsvägen 1