Registrering för forskare

Registreringen är stängd.

Forskarregistrering sker på denna webbplats 3/6 – 20/6

Registreringen är förlängd till den 30 augusti.