Upcoming Events

AIMday Big Science Technology

Lund 27 november 2019

Welcome to AIMday Big Science, where academic researchers and industry get a chance to discuss future challenges of big science facilities.

Till evenemang >

AIMday Cyber Security, Privacy and Trust

Edinburgh 27 november 2019

Join us at AIMday Cyber Security, Privacy and Trust to access expertise across the University of Edinburgh’s full range of specialisms incl. cutting edge technologies such as Blockchain and Secure Computing, and tackle cross-disciplinary issues in applications such as Smart Contracts and the Internet of Things.

Till evenemang >

Hållbar utveckling i Sápmi

Umeå 3 mars 2020

Välkommen till AIMday Hållbar utveckling i Sápmi, dagen när samiska organisationer, företag, entreprenörer med koppling till samisk kultur, äldre samer och andra kunskapsbärare själva får sätta agendan, genom att på förhand skicka in frågor som de vill diskutera med forskare vid Umeå universitet.

Till evenemang >

AIMday Immunotherapy

Cambridge 30 juni 2020

The University of Cambridge will host its second AIMday Immunotherapy on Tuesday 30 June 2020. We look forward to welcoming companies to discuss challenges around Immunotherapy with academics and researchers from the University.

Till evenemang >

Spara datumet

Plant Proteins 2020 University of Saskatchewan 11 mars 2020
AIMday Neurotechnology 2020 University of Oxford 25 mars 2020
AIMday Immunotherapy 2020 University of Cambridge 30 juni 2020
New AIMday events are currently being planned and will be posted here as soon as dates are set.

 

AIMday ger företag och organisationer tillgång till akademiska forskare som kan bidra med kunskap och nya perspektiv på de specifika problem och frågor man brottas med i sin verksamhet. Akademiska forskare får värdefulla insikter i vilken typ av frågeställningar och problem som finns i företag och organisationer och hur dessa är relaterade till den egna forskningen. Både företag, organisationer och akademiska forskare har mycket att vinna på att delta i AIMday.