Startsida

Tyvärr – på grund av för få anmälningar ser vi oss tvingade att ställa in AIMday Digitaliseringens utmaningar 2016, den 15 november 2016. 

OBS Vi genomför fortfarande som planerat AIMday Sociala Innovationer 2016 den 16 november!

Företag och organisationer:

Välkommen till AIMday Digitaliseringens utmaningar 2016!

Digitaliseringen innebär en genomgripande påverkan på samhällsutvecklingen. Det gäller ekonomi och produktion, arbete och ledning, samhällsinstitutioner och infrastruktur. Vissa varor kan övergå till digitala tjänster och etablerade affärs- och verksamhetsmodeller utmanas. Befintliga strukturer förändras och stora datamängder genereras. Detta ställer nya krav på företag och anställda, samhällets institutioner och vår infrastruktur.

AIMday är enkelt!
Ett företag/organisation – En fråga – En timme med universitetets forskare!

Temat fokuserar på hur din verksamhet påverkas av den pågående digitaliseringen och din roll i samhället? Vilka möjligheter finns i förändringen och hur kan du dra nytta av den?

Dagen låter dig lyfta frågor som är av stor vikt för dig och din verksamhet, diskutera dem med forskare vid Umeå universitet och tillsammans komma fram till vägar för fortsatt utveckling.

AIMday – DIGITALISERINGENS UTMANINGAR äger rum den 15 november i Samverkanshuset, Umeå universitet och arrangeras av Enheten för externa relationer och Handelshögskolan vid Umeå universitet i samarbete med Region Västerbotten.

Registrera dig och anmäl din fråga senast 9 oktober 2016.

 

Undrar du över något? Kontakta Benkt Wiklund, Tel: 090-786 97 36, Mobil: 070-322 33 66, E-post: benkt.wiklund@umu.se

PS: dagen efter, den 16 november, arrangeras en AIMday på temat Social innovation!