Program – ramstruktur

  • 09:00, Fika och registrering
  • 09:15, Välkommen till Aimday Digitalisering 2016!
  • 09:30 - 10:30, Session 1
  • 10:30 - 11:00, Kaffe
  • 11:00 - 12:00, Session 2
  • 12:00-13:00, Lunch
  • 13:00-14:00, Session 3
  • 14:00 - 14:30, Kaffe
  • 14:30 - 15:30, Session 4
  • 15:30, Avslutning