Lista med frågor

R
Region Västerbotten
 • 1231

  Om vi ska skapa värde från data (statistik, verksamhetsdata, IoT-data) - vad måste vi anskaffa och göra?


  Vi står inför en situation där åldersfördelningen hos befolkningen, intensivare konkurrens, inte minst från webbhandel, och nya tekniska möjligheter kommer att förändra vårt samhälle i grunden. Många traditionella yrken och företag kommer inte att klara denna förändring. Samtidigt kommer helt nya yrken och företag som idag inte existerar ens i tankevärlden att skapas. Historien från övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle upprepar sig. Och precis som då finns det vinnare och förlorare bland både företag, enskilda människor och inte minst regioner.

  Vår region har dessutom särskilda utmaningar när det gäller tillväxt som vi måste ta tag i. ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) bedömer I en prognos att vår regions BNP-tillväxt blir mycket låg. Vi måste själva agera för att denna prognos ska komma på skam.

  Förädling av data till kommer till stor del att forma det digitaliserade samhället vi är på väg mot.

  Data är därmed något som med kraft kommer att påverka företagens och samhällets produkt- och tjänstekvalitet, resursförbrukning, ekonomi och inte minst livskvalitet.

  Riklig tillgång på råvaror av god kvalitet har alltid gjort positiva avtryck i tillväxtsiffror, i synnerhet hos de som förädlar råvaran. Detta gäller förmodligen även dataråvara.

  Men om dataråvaran inte förädlas på ett klokt sätt bidrar datat ändå inte till något verkligt värdeskapande. Dataråvaran måste förädlas på ett sådant sätt att den bidrar till en hållbar tillväxt mätt på både monetära och icke-monetära sätt.

  Men vad innebär en klok förädling av data?

  Vad är det som vi som bor och verkar här ska och måste göra för att komma ut som vinnare mätt i pengar och/eller livskvalitet i ett datadrivet samhälle?


S
Sigma Industry East/North AB
 • 1254

  Att IoT, digitaliseringen, Industrial Revolution påverkar oss och är ett paradigmskifte är nog alla överens om. Men hur påverkar det vårt sätt att kommunicera och göra affärer, mellan olika generationer?


  Att IoT, digitaliseringen, Industrial Revolution påverkar oss och är ett paradigmskifte är nog alla överens om. Men hur påverkar det vårt sätt att kommunicera och göra affärer, mellan olika generationer? Hur påverkar det vår förmåga att skapa ett jämlikare och mer jämställd samhälle, inte bara i Sverige utan för hela världen?


U
Umeå Energi
 • 1246

  Vilka ser människor som energibolag om 10-15 år? Vilka var deras framgångsfaktorer?


  Energibranschen är en bransch i stor förändring vilket skapar nya förutsättningar för innovation och utveckling.