Mask Created with Sketch.

AIMday AASMPs Rekruttering

Rekruttering til regnskap og revisjon for små og mellomstore firmaer (AASMPs)

Organisert av

Velkommen til AIMday AASMPs Rekruttering

Handelshøgskolen ved Nord Universitet er vertskap for AIMday AASMPs Rekruttering som et hybridarrangement den 3. juni 2024 i samarbeid med Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.

Hva er AIMday?

AIMday® (Academic Industry Meeting day) bygger på en serie av workshoper, hvor problemstillinger som er meldt inn av deltakende organisasjoner rundt et sentralt tema diskuteres med akademikerne og eksperter fra forskjellige fagområder. Grunnlaget for AIMday-konseptet er å koble spørsmål fra bedrifter og organisasjoner med relevant forskningskompetanse. Disse spørsmålene blir gjort til tema for diskusjoner i små, tverrfaglige grupper hvor det er satt av én time til hvert spørsmål. Spørsmålene og navnene på organisasjonene som sender dem inn, er offentlig informasjon.

Deltakelse i AIMday handler om å åpne opp for ny kunnskap, perspektiver, ideer og kontakter for alle deltakere. Selv om kjernen i AIMday-workshoper består av konkrete spørsmål og problemstillinger, forventes det ikke at akademiske forskere skal levere konkrete og endelige løsninger. Møtene skal være startpunktet for å finne frem til svarene i fellesskap. AIMday er derfor en arena for læring og gjensidig utveksling av kunnskap.

AIMday AASMPs Rekruttering

Det kommende AIMday-arrangementet i TRANSACT-prosjektet vil ta for seg de siste fremskrittene og fremtidsutsiktene for regnskap og revisjon i små og mellomstore firmaer (engelsk AASMPs = «Accounting and Auditing Small and Medium-sized Practices») i både offentlig og privat sektor. Det konvensjonelle landskapet i regnskaps- og revisjonsbransjene er for tiden utfordret av raske teknologiske og regulatoriske endringer, som potensielt kan lede til store endringer i bransjen. Manglende evne til å tilpasse seg disse endringene kan true konkurranseevnen til AASMPs, og føre til en dominans av globale regnskaps- og revisjonsselskaper eller digitale plattformløsninger. En potensiell reduksjon av tradisjonelle AASMPs utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi fordi disse firmaene spiller en viktig rolle med å levere finansielle og ikke-finansielle tjenester til SMBer, og hjelper disse å navigere i stadig mer usikre forretningsomgivelser.

«AimDay AASMPs Rekruttering» har som mål å diskutere problemene knyttet til rekruttering til bransjene og bedriftene, sentrert rundt følgende temaer:

  1. Utdanning av kandidater innen regnskap og revisjon
  2. Innhold og kvalitet av utdanningsprogrammer innen regnskap og revisjon ved universiteter og høgskoler
  3. Omdømme for regnskaps- og revisjonsbransjen hos den generelle befolkningen
  4. Sammensetting av kandidatenes ulike ferdigheter og kunnskaper, bl.a. balanse mellom teoretiske og praktiske ferdigheter
  5. Effektene av og forventninger til balanse mellom arbeid og fritid, fleksibilitet og teknologibruk blant potensielle kandidater

Samarbeid mellom ulike sektorer og yrker vil være avgjørende for å utnytte potensialet i regnskaps- og revisjonbransjene. AimDay AASMPs Rekruttering oppfordrer aktivt bedrifter og offentlige organisasjoner til å melde inn sine utfordringer, og fremmer en samarbeidsorientert tilnærming til å finne innovative løsninger.

Vår ekspertise

Dette AIMday-arrangementet vil samle praktikere og forskere involvert i forskningsprosjektet “Transformative Capabilities of The Accounting Profession: Study of Norwegian Small and Medium Accounting Practices (TRANSACT)” som er finansiert av Norges forskningsråd. Besøk Nord Universitets nettside for å lære mer om prosjektet (TRANSACT (nord.no)).

Hvordan delta

For å delta i AIMday, skal deltakeren sende inn minst én utfordring/problemstilling formulert som et spørsmål som ønskes drøftet i en lukket workshop-setting. Hvert spørsmål som sendes inn av en bedrift/offentlig organisasjon, blir behandlet av en tverrfaglig gruppe forskere med mål om å finne veier til ulike løsninger. Vi hjelper alle som er interessert med å utvikle eller formulere passende spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med oss på tamara.volodina@nord.no.

Ett spørsmål, én time, én gruppe akademiske eksperter: det er AIMday-formatet!

NB! Vennligst merk at deltakelse krever registrering.

TRYKK HER FOR REGISTRERING 

Registrer din deltakelse på AIMday AASMPs Rekruttering ved å sende inn spørsmålene dine på registreringssiden for organisasjoner innen 19. april 2024.

Viktige datoer

Selskapsregistrering åpner: 7.mars

Frist for innsending av spørsmål (registrering av selskap/organisasjon):19. april

Påmelding for akademiske forskere åpner: 19. april

Påmeldingsfrist for akademiske forskere: 30. april

Møtedag: 3. juni

Kontakt oss

For mer informasjon eller støtte til å utvikle ditt forskningsspørsmål, vennligst kontakt anatoli.bourmistrov@nord.no eller tamara.volodina@nord.no.