Mask Created with Sketch.

AIMday Samhällsomvandling i norr 2024

ARRANGERAS AV

Välkommen till AIMday Samhällsomvandling i norr, 11 juni 2024!

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens.  

AIMday är dagen när representanter för företag och organisationer själva får sätta agendan genom att på förhand föreslå frågeställningar som är relevanta för den egna verksamheten och som de önskar diskutera med forskare och sakkunniga vid Umeå universitet. Temat för våren är samhällsomvandlingen i norr. 

Varje inkommen fråga matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskarna väljer vilka frågeställningar de vill vara med och diskutera utifrån sin expertis. Under AIMday träffas sedan frågeställare och forskare i små samtalsgrupper. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och organisationer är intresserade av. Och just det är målet med AIMday; att på ett informellt sätt inspirera och skapa möjligheter för samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.  

AIMday 2024 fokuserar på den pågående samhällsomvandlingen i norr som knyter an till en rad olika ämnesområden där frågor om t.ex. resursanvändning, klimat, människors livsmiljöer, samhällsutmaningar, kompetensförsörjning, teknikutveckling och -behov m.m. ingår. Årets AIMday riktar fokus mot några av dessa ämnen genom nedanstående underteman där du har möjlighet att diskutera utmaningar och möjliga vägar framåt. 

  • Våra naturresurser  
  • Demokrati och inkludering 
  • Hållbar samhällsomvandling 
  • Digital transformation 

 

AIMday genomförs på Umeå universitets campus och inleds i lokalen Vardagsrummet i Humanisthuset men om du av någon anledning inte kan närvara fysiskt så kan frågeställare vid behov erbjuda deltagande digitalt. Ange vid anmälan om du/din organisation har behov av att delta digitalt så kontaktar vi dig. 

AIMday arrangeras av Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet. 

Har du frågor?

Har du frågor om AIMday är du välkommen att höra av dig till Ewa eller Martin på Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet.

Ewa Lantz

ewa.lantz@umu.se 090-786 57 54

Martin Englund

martin.englund@umu.se 090-786 68 29