Mask Created with Sketch.

AIMday Framtidens habilitering och rehabilitering

ARRANGERAS AV:

Välkommen till AIMday Framtidens habilitering och rehabilitering 24 november 2022!

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens. 

AIMday är dagen när representanter för företag och organisationer själva får sätta agendan genom att på förhand föreslå frågeställningar som är relevanta för den egna verksamheten och som de önskar diskutera med forskare vid Linnéuniversitetet.

Varje inkommen fråga matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskarna väljer vilka frågeställningar de vill vara med och diskutera utifrån sin expertis. Under AIMday träffas sedan frågeställare och forskare i små samtalsgrupper. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och organisationer är intresserade av. Och just det är målet med AIMday; att på ett informellt sätt inspirera och skapa möjligheter för samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.

Linnéuniversitetets och eHelath Arenas AIMday fokuserar på framtidens habilitering och rehabilitering. Under drygt ett år har vi drivit projektet ”Framtidens habilitering rehabilitering är nära”. I projektet ingår Region Kalmar län, Kalmar läns 12 kommuner, Linnéuniversitetet och näringslivet. Målsättningen är att sätta patienten i centrum, utveckla nya arbetssätt, tillvarata digitaliseringens möjligheter och få ett väl fungerande samarbete mellan huvudmannagränserna; kommuner och Region Kalmar län.

Kopplat till det vill vi nu belysa området i en AIMday där vi samlar in frågeställningar och utmaningar från näringsliv och offentlig sektor. Kriteriet är att frågeställningen ska handla om nya arbetssätt inom habilitering och rehabilitering där digitala hjälpmedel är en del av lösningen men där det kan finnas utmaningar att lösa för att det ska hända. Vi söker nu frågeställningar som vi tillsammans kan arbeta vidare med och som kan vara möjliga dellösningar på en av våra största samhällsutmaningar.

Varje fråga hanteras under en timmes tid och målsättningen är framförallt att validera om man ser att det finns intresse att tillsammans fortsatt bearbeta frågeställningen i en förstudie för att komma vidare.

AIMday genomförs på Linnéuniversitetets campus i Kalmar.

Sista dag för registrering av frågor är 2022-09-16.