HÄNG MED I UTVECKLINGEN

För organisationer

AIMday hjälper dig att få inblick i olika forskningsområden som kan hjälpa dig framåt.

Din fråga är startpunkten

AIMday är inte en forskningskonferens i traditionell mening. Långt ifrån faktiskt. Istället tar AIMday avstamp från de konkreta frågor som företag och organisationer har och som de vill vända och vrida på tillsammans med forskare inom relevanta områden. Det är med andra ord de utmaningar du definierar som angelägna för din verksamhet som ligger till grund för mötet med forskare. Din fråga, eller om du har flera, lämnar du in i samband med att du gör din anmälan till AIMday.

VAD ÄR EN BRA FRÅGA?

Hitta vägar till lösningar

Som sagt, du formulerar frågan – vi matchar den med forskare som har intresse för och kunskap inom området. Tillsammans utforskar ni möjliga lösningar. Så det handlar inte om att du går från samtalet med ett tydligt svar däremot med ny och djupare kunskap, nya perspektiv och idéer och inte minst kontakter du kan ha nytta av och som kan utvecklas till fler samtal och fortsatt samverkan i olika former.

Få hjälp med att hitta rätt

Genom att AIMday utgår från de frågor du formulerar och vill diskutera blir det lättare att hitta den kompetens du söker och matcha ihop dig med forskare som är intresserade av just din fråga.

Det kostar inget att delta

Samarbete är en bra grej. Att dela idéer, perspektiv och kunskap berikar. Ibland är det just det som krävs för att komma framåt och lösa ett problem. Därför behöver det vara lätt att komma i kontakt med varandra. Och därför är det kostnadsfritt att delta på AIMday. Denna princip för också det goda med sig att AIMday attraherar en spännande mix av företag och organisationer. Här kan stora, liksom små och medelstora företag, organisationer från civilsamhället, myndigheter och andra offentliga organisationer samlas kring något som förenar – ett intresse för att skapa nya kontakter och inhämta ny kunskap inom ett specifikt område.