TA CHANSEN

För forskare

Bredda ditt nätverk både inom och utanför akademin och hitta intressanta tillämpningsmöjligheter för din forskning och möjliga samarbetspartner till framtida projekt.

Ett event som AIMday hjälper dig att fokusera på vad som kan uppnås genom att arbeta tillsammans och verkligen få saker att hända.

Peter Bergsten, läkare och forskare cellbiologi vid Uppsala universitet.

Öppna nya möjligheter för din forskning

AIMday ger dig insikt i konkreta behov och utmaningar i externa organisationer och hur dessa förhåller sig till ditt forskningsområden och dina forskningsfrågor. Här kan du få nya idéer och kontakter som du kan ha användning för i din forskning och undervisning. Kanske finns det möjligheter till ett samarbete i någon form? Som forskare väljer du själv vilka frågor du vill vara med och diskutera i samband med att du gör din anmälan. Du förväntas inte komma med några svar eller färdiga lösningar utan AIMday handlar om att dela kunskap och idéer med organisationer och forskarkollegor som alla har ett intresse kring en viss frågeställning och utmaning.

Bredda ditt nätverk

Få kontakt med organisationer i vår omvärld men även med andra forskare inom ett område som intresserar dig. AIMday bygger broar mellan akademin och samhället men kopplar även ihop forskare över områdesgränser för att vända och vrida på utmaningar ur olika perspektiv.

Samtal som kan övergå i samarbete

Genom samverkan kan forskningen lättare få genomslag och komma till nytta i samhället. Den kan också ge ny inspiration till både utbildning och forskning. AIMday innebär en unik möjlighet att identifiera områden av gemensamt intresse, liksom problem som kanske bäst kan lösas tillsammans. Samtalen som inleds på en AIMday skapar helt enkelt gynnsamma förutsättningar för fortsatt kontakt och dialog som kan utvecklas vidare till samverkan i olika former.

Det handlar om att utforska lösningar – tillsammans med andra

Hela idén med AIMday är att sammanföra definierade utmaningar från externa organisationer med forskningsbaserad kunskap som kan bidra till fördjupad förståelse, nya insikter och idéer om möjliga lösningar. Även om utgångspunkterna för diskussionerna är konkreta frågor handlar det för forskaren inte om att ge ett svar eller servera en färdig lösning. Fokus i diskussionerna är snarare att tillsammans utforska möjliga sätt att möta de utmaningar som de externa organisationerna kommit med. Det blir ett ömsedigt kunskapsutbyte och lärande. Kort sagt – som forskare behöver du inte veta allt om den fråga du är med och diskuterar utan du bidrar med din specifika expertis och dina unika perspektiv.