AIMday-processen

Det finns ett växande behov av att samarbeta mer aktivt mellan samhälle och akademi. Med AIMday får ditt lärosäte en välbeprövad och effektiv språngbräda!

All universities are trying to establish the best methods of knowledge exchange and, up to now, this has taken something of a scattergun approach. This is why we are encouraged by the prospect of the structured method offered by AIMday.

Alex Proudfoot, Edinburgh Research and Innovation, University of Edinburgh

AIMday – en vältrimmad process

Från förberedelse till uppföljning – en process på cirka sex till åtta månader med sex definierade steg.

01

Planering och förberedelse

Här sätter du dina mål och lägger grunden för att nå dem. Det förberedande arbetet innefattar allt i från att ta fram den viktiga tidslinjen för din AIMday, välja tema, skapa en engagerad arbetsgrupp till att definiera såväl externa som interna målgrupper och ta fram en plan för att nå dem. Andra aktiviteter av mer praktisk karaktär handlar om att boka lokaler och ta fram marknadsföringsmaterial.

Läs mer om vår support

02

Bjud in organisationer att leverera utmaningar

När du har definierat vilka organisationer du vill bjuda in är det dags att sätta din marknadsföringsstrategi i verket. En organisation som vill delta på AIMday behöver skicka in minst en fråga – det blir deras entrébiljett. Frågan konkretiserar en utmaning och ett kunskapsbehov som organisationen har och kanske även öppnar upp för fortsatt samverkan efter ett inledande samtal med forskare på en AIMday.

03

Bjud in era forskare att anmäla sig till inkomna frågor

När anmälan för organisationer har stängt och du har en lista över frågor som söker samtalsparter är det dags att öppna upp anmälan för forskare. Listan med frågorna är publik och forskarna kan i lugn och ro gå igenom frågorna för att sedan anmäla sitt intresse till just de frågor de vill vara med att diskutera. Forskarnas val och prioriteringar av frågorna lägger grunden för matchningsprocessen. Eftersom en grundläggande idé med AIMday är att varje fråga blir belyst från olika, och kanske oväntade, perspektiv är det en god idé att bjuda in brett över forskningsområden. På så sätt skapas också lätt spännande möten mellan forskare som normalt inte skulle träffas. Även om utgångspunkten i varje workshop är en fråga förväntas inte forskarna komma med svar. Inte heller förväntas varje forskare vara expert på den aktuella frågeställningen. Syftet är snarare att bidra med kunskaper som kan kasta nytt ljus på utmaningen, leda till nya insikter och idéer om möjliga lösningar. Gruppdiskussionen är helt enkelt utforskande i sin karaktär och lärandet är ömsesidigt.

 

04

Matchning och programläggning

Att så långt det bara går hitta den perfekta matchningen av forskningsbaserad kunskap och kompetens till varje fråga är en av AIMday-arrangörens huvuduppgifter. Med utgångspunkt från forskarnas val och prioritering av frågor samt deras tillgänglighet är det arrangörens uppgift att ta fram ett så optimalt program som möjligt för alla deltagare. I detta arbete kommer du att ha utomordentligt god hjälp av det webbaserade optimeringsverktyg som Uppsala universitet tillhandahåller och som är framtaget speciellt för detta moment. Med verktygets hjälp kommer du att spara mycket tid och dessutom öka kvaliteten i matchningen och programläggningen. Det finns också smarta funktioner som gör att du med några klick kan ta fram och ladda ner personliga program för alla deltagare. Organisationer och forskare kan också själva se och ladda ner sina program online på AIMday-eventets hemsida.

05

Mötesdagen

Äntligen framme vid själva mötesdagen. Även om alla förberedelser kommer att löna sig så behöver du vara beredd på ändringar i sista minuten. Se till att ha anmälningslistor, kontaktuppgifter till deltagare och extra utskrifter av såväl heldagsprogram som individuella program. Låt hela teamet vara med och det inte bara för att ha beredskap för frågor och sista-minuten-ändringar utan det handlar minst lika mycket om att ta tillfället i akt att nätverka och skapa kontakter med alla deltagare.

06

Uppföljning

AIMday har alla förutsättningar att fungera som en språngbräda för nya samarbeten mellan akademi och samhälle. Externa organisationer och forskare får en chans att mötas och inleda samtal kring faktiska utmaningar som många gånger bäst kan lösas genom samarbete. Genom att följa upp de diskussioner som förs på en AIMday får du en inblick i hur samverkan mellan berörda utvecklas på lång sikt men också vad AIMday bidragit till på kort sikt. Hur och när du i praktiken väljer att följa upp bestäms av de mål du inledningsvis satte för ditt AIMday-event.