FUNKTIONER

Utforska funktionerna

När du arbetar med AIMday behöver du varken utveckla eller använda egna lösningar och verktyg för att få det att fungera. Tvärtom faktiskt. Med AIMday följer en rad smarta funktioner som förenklar för dig.

Allt finns i manualen…

Uppsala universitet erbjuder dig som arrangör av AIMday både en introduktionsutbildning och kontinuerligt stöd vid behov. För att ytterligare underlätta för dig har vi tagit fram en manual som innehåller allt du behöver veta och göra. I den har vi sammanställt år av praktisk erfarenhet och den beskriver bland annat AIMday-konceptet i sin helhet och sina delar samt de verktyg som tagits fram för att förenkla och understödja genomförandet. Manualen innehåller även den visuella identitet som tagits fram för AIMday i form av enkla grafiska riktlinjer.

Uppsala universitet sätter upp en hemsida speciellt för ditt AIMday-event. Den kommer att få följande form: www.aimday.se/”temanamn”. Hemsidan ger dig tillgång till de administrativa verktyg vi speciellt utvecklat för AIMday, inklusive registrering, programvara för optimering av eventprogram, funktioner för att hämta och ladda ner program etc., och som kommer att underlätta hela genomförandet.

Funktioner du inte vill vara utan

Manualen

Hur planerar och genomför man en AIMday? Allt du behöver veta finns i manualen som är tänkt som en praktisk vägledning i stort och smått och från start till mål. Här beskriver vi i detalj aktiviteterna i varje steg i processen samtidigt som vi delar med oss av tips om allt från marknadsföring till mingel. Du får tillgång till manualen så snart vi har ett samarbetsavtal på plats. Då kan du också enkelt ladda ner manualen via hemsidan som vi skapar för just din AIMday.

Varumärket

AIMday har utvecklats till ett starkt varumärke när det gäller samverkan mellan akademi och samhälle både i Sverige och internationellt. De kärnvärden vi håller högt och alltid eftersträvar efter att upprätthålla är enkelhet, närhet och öppenhet. AIMday öppnar upp universitetsmiljön för det omgivande samhället och bjuder in till informella och uppriktiga samtal kring angelägna utmaningar. Den kreativa mix som uppstår när olika kunskaper, perspektiv och idéer möts skapar en produktiv atmosfär som ger dokumenterade bra resultat. AIMday är ett registrerat varumärke som ägs av Uppsala universitet. En grafisk profil säkerställer att den visuella kommunikationen stöder varumärket på ett konsekvent och effektivt sätt. I manualen finns användarvänliga grafiska riktlinjer som ska tillämpas på all kommunikation som rör AIMday och som enkelt kan kombineras med lärosätets egna grafiska riktlinjer.

aimday.se

www.aimday.se är det digitala navet för alla AIMday-event oavsett var de äger rum i Sverige och i övriga världen. Varje AIMday-event har sin unika evenemangssida på aimday.se. Det är Uppsala universitet som är värd för webbplatsen och som skapar upp nya evenemangssidor. Arrangören ansvarar för innehållet på sin unika evenemangssida och har full frihet att skapa det innehåll man önskar. För att komma igång med din evenemangssida behöver du ett namn på din AIMday och detta motsvarar alltid temat du har satt för ditt AIMday event – www.aimday.se/”temanamn”. Så snart du har din evenemangssida på plats får du enkelt tillgång till alla smarta administrativa konferensverktyg som är särskilt utvecklade för AIMday.

Digitala konferensverktyg på aimday.se

Det finns specialframtagna digitala administrativa verktyg för att stödja hela AIMday-processen. Det är verktyg du inte vill vara utan!

Registreringsverktyg

På din unika evenemangssida under aimday.se finns ett inbyggt verktyg för registrering för både externa organisationer och forskare. Det är dock bara början och att skrapa på ytan på den kraftfulla digitala plattform som även kommer att hjälpa dig att enkelt hantera andra delar av ditt AIMday-event.

Konferenssystem

I konferenssystemet gör du de inställningar som gäller för ditt event. Här sätter du bland annat datum för själva eventet och datum för när anmälan ska öppna och stänga för externa organisationer respektive forskare. Det är också här du kan se alla anmälningar till ditt event in i minsta detalj eftersom all information från de registreringar som görs samlas i konferenssystemet. I systemet kan du med ett knapptryck exportera informationen till Excel. På så sätt kan du enkelt ladda ner listor för:

  • alla organisationer som har registrerat sig
  • representanter för varje organisation
  • frågor från organisationer
  • forskare som har anmält sig, till vilka frågor de har anmält intresse och hur de har prioriterat bland frågorna

AIMday optimeringsverkyg

Optimeringsverktyget är ett kraftfullt och nästintill oumbärligt verktyg. En riktig problemlösare! Med optimeringsverktygets hjälp kommer du att spara både tid och energi som du istället kan lägga på annat. Använd optimeringsverktyget för att ta fram förslag till ett optimalt program för ditt AIMday-event baserat på de frågor som kommit in och forskarnas prioriteringar och tillgänglighet. Du behöver inte begränsa dig till ett förslag utan du kan ta fram flera och på så sätt skaffa dig alternativ som du kan finjustera till du är helt nöjd med ditt program.

Nedladdningar och utskrifter

Det här är ytterligare något som kommer att spara dig mycket tid. När du är nöjd med ditt program kan du enkelt ladda ner alla former av program i PDF-format för att sedan skriva ut eller bifoga i ett mejl. Du kan lägga till namn eller nummer för olika grupprum, tid för varje workshop och så vidare. Allt för att underlätta för dig och deltagarna på din AIMday. Sammanfattningsvis kan du ladda ner program för specifika:

  • Grupprum
  • Organisationer
  • Organisationsrepresentanter
  • Forskare
  • Frågor

Utbildning

För att du och ditt team ska få bästa möjliga start har vi tagit fram en introduktionsutbildning som tar upp till en dag att genomföra men som kan delas upp på flera dagar efter överenskommelse. Utbildningen ges av av personer med stor kunskap om och praktisk erfarenhet av AIMday. Utbildningen innehåller en genomgång av konceptet, syfte och mål och alla steg i processen samt även de administrativa verktyg som finns som ett stöd under genomförandet. Dessutom delar vi generöst med oss av praktiska tips och så klart kommer vi att diskutera alla de frågor och funderingar som ni kan tänkas ha.

Utbildningen kan hållas online, på ditt lärosäte eller på Uppsala universitet. Vi diskuterar oss fram till vad som blir bäst. Eventuella rese- och boendekostnader i samband med utbildningen står ditt lärosäte för.

Support

När utbildningen är genomförd kan det förstås ändå uppstå situationer där du behöver stöd och hjälp. Då kan det vara bra att veta att vi finns här närhelst du behöver bolla en fråga eller få vägledning under processens gång. Ingen fråga är för liten. Du kontaktar oss enklas via e-post eller telefon.