Tidigare AIMday-event

Inspireras!

AIMday såg dagens ljus 2008 och har hittills använts av 20 universitet i sju länder och inom ett stort antal olika forskningsteman.

AIMday-event från 2008 till idag

Listan över genomförda AIMday-event växer stadigt. Och det finns flera goda skäl där ett handlar om att AIMday för akademin och samhället närmare varandra på ett nytt, enkelt och effektivt sätt. Ett annat skäl är att Uppsala universitet välkomnar samarbeten kring AIMday och erbjuder ett fullfjädrat stöd till lärosäten som vill testa konceptet. Sist men inte minst så är AIMday ett verktyg som fungerar oavsett forskningstema och det är därför ett breddverktyg. För ett lärosäte så är nyckeln till framgång med AIMday att välja teman som speglar lärosätets starka forskningsområden. På så sätt kan AIMday också bli ett bra skyltfönster för lärosätets styrkeområden där samverkan med det omgivande samhället kan stärka forskningen och utbildningen ytterligare.

Europa

Irland

Construct Innovate (2023), Digital Health & Wellbeing (2023), Exploring Creative Innovations (2022)

Norge

Blå Uke (2021)

Sverige

Materials (2023-2024, 2008-2021), Behov från vårdens verklighet (2023), Förskola Skola (2023), Digital Health & Wellbeing (2023), Sustainable Urban Development (2022), Big Science Technology (2021, 2019), Hållbara samhällen (2021), Psykisk hälsa (2021), Hållbara städer  (2019, 2018), Utveckling Lärande Forskning (2019, 2018, 2016), Diabetes (2019, 2012), Cancer (2018, 2014, 2012, 2011), Machine Learning in Life Science & Medicine (2018), Funktionshinder (2018, 2014), Respiratory Disease (2017), Math in Industry (2017, 2016), Nano (2017), Precision Medicine (2017), Välfärd (2017, 2015), Anti-infective Medicine & Diagnostics (2016), Kulturarv (2016), Smart Industries (2016), Diagnostics & Biomarkers (2015, 2013), Internet of Things (2015), Bioimaging (2014), ICT (2014), Public Management (2013, 2011), e-Tools & Methods (2013), CNS Disorders (2013), Image (2013, 2012), Åldrande (2012), Skola (2011), Integration (2011), InnoEnergy (2011).

Samhällsomvandling i norr (2022), Hållbarhet (2021), Hållbar utveckling i Sápmi (2019), Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning (2019), Demokrati (2018), Framtidens vård & omsorg (2018), Turism (2017), Social innovation (2016), Välfärd (2015)

Big Science Technology (2021, 2019), Diabetes (2016), Wireless (2013), Food (2013), Materials (2013, 2012, 2011)

Augmenting Human Intelligence (2022), Smart Industries (2016)

Big Data (2014), Transport (2013), Materials (2013, 2012, 2011), Sustainable Solutions for Cities (2013), Diagnostics & Biomarkers (2013), Patient Safety (2012), Image (2012), InnoEnergy (2011)

Framtidens habilitering och rehabilitering (2022)

Hållbar framtid (2023)

UK

HealthTech (2024), Digital Frontiers (2023), Bio-Solutions (2022), Sustainability (2021), Security, Privacy & Trust (2019), Data (2019), Fintech (2018), Energy (2018, 2017), Product Improvement (2018), Manufacturing for the Future (2018), Construction (2016), Sensor Signal Processing & Imaging (2016), Risk & Resilience (2016), Sensors (2015), Life Sciences (2015), Fluids & Flow (2015), Materials (2014), Modeling & Simulation (2014)

Infection and Sepsis at the ‘Front Door’ (2022), Translational Dementia Research (2022), Experimental Medicine in Psychiatry (2021), Microbiome (2020), Healthy Ageing (2019), Antimicrobial Resistance (2019), Advanced Therapies & Regenerative Medicine (2019), Biomedical Imaging (2018), Microscopy (2017), Ageing (2017), Digital Health (2016)

AI for Biotechnology (2019)

Hearing & Acoustics (2019)

Chronic Eye Disease (2024), Big Data, AI & the One Health Agenda (2018)

Imaging (2023), Green Future (2022)

Nordamerika

Kanada

Digital Innovation (2022), Circular Economy (2022), Sustainable Protein, (2021), Construction (2021), Heavy Equipment and Vehicle Manufacturing (2021), Digital Agriculture (2020)

Water (2022), Creative Industries (2022), Mobility (2022), Future of Livable Cities (2021),  Cybersecurity (2021)

Internet of Things (2019), AgTech (2018), Big Data (2018), Imaging (2017), Minerals (2017)

Water (2022), Mobility (2022)

Quantum Technologies (2022)

Sustainable Energy in Transportation and Grid Modernization (2023)

Sydamerika

Argentina

Innovation & Optimization of Productive Processes (2019)

Brasilien

Connecting UFRGS, the Chemical and Petrochemical Industry (2019), Agribusiness in the dairy chain (2018)

Water Industrial Applications (2019)

Biomedicine (2018)

Smart Industries (2016)

Uruguay

Production for the Future (2018)

Dairy Innovation (2018)

Oceanien

Australien

Math & AI meet Industry (2023), Mathematics (2022)

Afrika

Sydafrika

Advanced Manufacturing (2015)