FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Hur man arrangerar en AIMday

AIMday erbjuder en komplett lösning för hur du lägger grunden till ömsesidigt värdeskapande samverkan.

En färdig lösning finns inom räckhåll

Vill ditt lärosäte ha mer och bättre samarbeten med näringsliv och samhälle? Med AIMday får du ett effektivt verktyg för att skapa nya kontakter, vässa kunskapsutbytet och lägga grunden för samarbeten som gynnar både forskning och utbildning. Under tio år har Uppsala universitet utvecklat olika former av stöd för att underlätta för andra lärosäten att börja jobba med AIMday som samverkansmetod. Stödet innefattar bland annat en handbok, specialdesignade digitala verktyg och en introduktionsutbildning som sammantaget medverkar till att säkerställa att en AIMday kan genomföras så effektivt som möjligt och enligt konstens alla regler oavsett var den arrangeras i världen. Sist men inte minst, varumärket AIMday, som ägs av Uppsala universitet, är en garant för kvalitet.

Olika roller

Att välja tema för din AIMday

Som samverkansmetod är AIMday inte begränsat till något specifikt forskningsområde. Tvärtom, konceptet har testats och utvärderats inom många olika ämnes- och temaområden och har visat sig fungera lika bra oavsett. Det viktigaste är att temat avspeglar interna styrkor och intressen hos det lärosäte som står som arrangör för AIMday. I praktiken innbeär det att AIMday arrangeras inom ett lärosätes fokusområden, antingen för att dessa motsvarar särskilda styrkeområden forskningsmässigt eller för att de är av strategisk betydelse för lärosätet. Dessutom bör valet av tema göras med utgångspunkt från ett identifierat intresse och behov av externa kontakter och samverkan. Med det sagt erbjuder valet av tema en möjlighet för lärosätet att närma sig en särskild bransch eller sektor som det vore önskvärt att stärka relationerna med.

FUNKTIONERNA

Utforska verktygen

Med AIMday får du en verktygslåda som är fylld till bredden med användarvänliga och skräddarsydda lösningar som gör det enklare, smidigare och roligare att arrangera ett AIMday-event. Förutom en handbok, en matnyttig introduktionsutbildning och praktisk support vid behov, består den av webb- och registreringsverktyg och en unik programvara för optimering av konferens- och deltagarprogram.

Kolla in alla funktioner

PROCESSEN

En strukturerad metod för samverkan

AIMday erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för kunskapsutbyte mellan akademin och samhället som skapar mervärde för lärosäten i Sverige och internationellt. Konceptet består av en process med sex definierade steg – från planering till uppföljning.

Lär dig mer om AIMday-processen

KOSTNADER

Vad kostar det?

De kostnader du behöver ta med i beräkningen är både direkta kostnader som till exempel marknadsföringsmaterial, lokal för ditt event och förtäring till deltagare och indirekta som lönekostnader för det team som kommer att vara involverad i att planera och arrangera eventet. Den verktygslåda som Uppsala universitet tillhandahåller för AIMday i form av bland annat konferenssystem och optimeringsverktyg bidrar till att spara tid för teamet. Den enda avgift som Uppsala universitet tar ut av lärosätet är full kostnadstäckning för den obligatoriska introduktionsutbildningen samt de eventuella ytterligare supporttimmar som lärosätet behöver.

Mer om kostnader

Hur kan mitt lärosäte komma igång med AIMday?

AIMday kan bli verklighet på ditt lärosäte. Kontakta Uppsala universitet för att diskutera ett samarbete. Så snart det finns ett samarbetsavtal på plats får ditt lärosäte tillgång till det stöd som behövs för att komma igång och framåt! Vad behöver du veta för att ta steget?

KOM IGÅNG