Mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog

Uppsala universitet

Här utvecklades AIMday och ett nytt sätt att göra forskning i världsklass tillgänglig för omvärlden tog sin början.

Sveriges första universitet

Uppsala universitet är ett modernt, brett och dynamiskt internationellt forskningsuniversitet som rankas bland de 100 bästa i världen. Här pågår forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur.

Samverkan är en självklar del av Uppsala universitet och så har det alltid varit. Genom ett aktivt samarbete med offentliga och privata aktörer nationellt och internationellt omvandlas kunskap till nytta. Universitetet söker ständigt nya sätt att driva denna växelverkan framåt och AIMday är ett exempel på just detta.

AIMday underlättar för akademiska forskare och offentliga, privata och ideella organisationer att knyta relevanta kontakter och dela kunskap på ett sätt som driver på utvecklingen av innovationer. Genom att göra AIMday som koncept och arbetssätt tillgängligt för andra lärosäten fortsätter Uppsala universitet också på sin inslagna bana att öppna upp för nya goda samarbeten runtom i världen.

LÄS MER OM VÅRA AIMDAY-PARTNERSKAP

 

Historien om AIMday

Driver samverkan framåt

Det började 2008

En enkel men snillrik idé, nämligen att låta företag och organisationer själva formulera vilka frågor som de vill diskutera med akademiska forskare, utgör grunden för det innovativa AIMday-konceptet. Idén uppkom och utvecklades vid Uppsala universitet och året var 2008. Det tog sin början inom det materialvetenskapliga fältet, som är ett framstående forskningsområde vid Uppsala universitet, och frågan var hur denna stora kompetens kunde göras tillgänglig för industrin på ett mer effektivt sätt. Svaret blev AIMday och framgången omedelbar. Företagen gladdes åt den återkoppling de fick på sina konkreta utmaningar och de akademiska forskarna fick värdefulla insikter i de faktiska problem som industrin brottas med. Dessutom uppstod idéer för fortsatt forskning och samarbetetsprojekt av olika slag.

LÄS MER OM KONCEPTET AIMDAY

pattern pattern
Nya teman tillkommer

AIMday breddas

AIMday är ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Med början 2011 breddades användningen av AIMday-formatet till att omfatta nya vetenskapsområden, som life science och humaniora och samhällsvetenskap. Sedan dess har teman som cancer, diabetes, diagnostik, välfärd och åldrande tillkommit. Det visade sig snabbt att formatet fungerade lika väl inom dessa temaområden som inom materialvetenskap.

TITTA PÅ TIDIGARE EVENT

Kopplar samman universitet

AIMday blir tillgängligt för flera

Sedan 2013 erbjuder Uppsala universitet andra lärosäten möjligheten att använda AIMday i sina verksamheter som ett verktyg för samverkan. Då, precis som nu, ger Uppsala universitet full uppbackning så att konceptet kan implementeras på ett bra sätt där det ska börja användas. Bland våra tidiga AIMday-partner finns Lunds universitet och Umeå universitet.

Läs mer om hur det fungerar att anordna en AIMday

Debut utanför Skandinavien

AIMday internationaliseras

Att AIMday nu används vid flera ledande universitet runtom i världen gör oss glada och stotla. Dessutom är det ett gott betyg. Det första lärosätet utanför Skandinavien som fick möjlighet att arrangera en AIMday var Edinburgh University. Året var 2014 och det blev startskottet för en internationell spridning. 2016 var det premiär för AIMday i Sydamerika, närmare bestämt i Belo Horizonte i Brasilien. Det var också då som Oxford University arrangerade sitt första AIMday-event. Ett år senare var det dags för premiär i Nordamerika i samband med att AIMday gjorde debut vid Saskatchewan University i Kanada.

Se aktuella event

 

En fråga om kvalitet

AIMday är ett varumärke som tillhör Uppsala universitet

AIMday har blivit ett etablerat verktyg för samverkan vid lärosäten runtom i Sverige och världen. För att säkerställa fortsatt hög kvalitet på AIMday-event, oavsett var de äger rum, i takt med att konceptet fortsätter att breda ut sig har Uppsala universitet valt att skydda varumärket AIMday som idag är ett registrerat varumärke som tillhör Uppsala universitet. Varumärket blir en garant för kvalitet vilket gynnar alla användare av konceptet.

Underlätta fortsatt spridning

Tillkomsten av AIMday-hubbar

Efter att AIMday introducerats vid Edinburgh University och Saskatchewan University har intresset från andra lärosäten i Storbritannien och Kanada växt kraftigt. För att bemöta detta och inte minst för att underlätta och stimulera den fortsatta spridningen av AIMday inom dessa geografiska områden har Uppsala universitet utsett Edinburgh University och det kanadensiska Ryerson University till så kallade AIMday-hubbar. På så sätt kan den samlade kunskapen om och praktiska erfarenheten av AIMday hos dessa båda universitet användas för att stötta implementeringen av konceptet vid andra brittiska och kanadensiska lärosäten.