Samarbeten med andra lärosäten

Våra samarbeten

Uppsala universitet välkomnar samarbeten kring AIMday. Våra samarbetsparter delar våra grundläggande värderingar och vår målsättning om att bidra till en bättre värld. De tillför också kunskaper och erfarenheter som berikar oss. Tillsammans skapar vi möjligheter för att den akademiska kunskapsbasen ska få ökat genomslag och komma till nytta i samhället.

Partnerskap som främjar samverkan och innovationskraft

Uppsala universitets AIMday-partnerskap med lärosäten runt om i världen avspeglar vår ambition att driva på innovationstakten genom ökad samverkan mellan akademi och det omgivande samhället. Vi är mycket stolta över våra samarbetsparter! Tillsammans kan vi erbjuda ett innovativt arbetssätt som öppnar upp och gör den akademiska forskningen tillgänglig på ett nytt sätt för olika branscher och sektorer i samhället. Samverkan mellan akademi och omgivande samhälle är inte bara ett medel för att kunskapen ska få genomslag och komma till nytta i samhället. Den tillför också idéer och inspiration till både utbildning och forskning.

Tillsammans med våra AIMday-partner och den kunskap och erfarenhet vi gemensamt bygger upp kring samverkan generellt och användningen av AIMday specifikt, så skapar vi dessutom goda förutsättning för fortsatt utveckling av konceptet, vilket gynnar både våra lärosäten och samhället i stort.

Bli en del av AIMday-nätverket du också! Välkommen att samarbeta med Uppsala universitet.

KOM IGÅNG!

Våra hubbar

Uppsala universitet har under många år haft ett nära samarbete kring AIMday med Edinburgh University i Skottland samt Toronto Metropolitan University i Kanada. I takt med att samarbetet utvecklats och fördjupats har dessa två partneruniversitet kommit att bli så kallade AIMday-hubbar. Det innebär att dessa två universitet, i kraft av den kunskap och erfarenhet de byggt upp genom att under många år ha arbetat med AIMday, har i uppgift att stötta andra brittiska respektive kanadensiska lärosäten som vill börja använda AIMday.