Win-win-win

Varför AIMday?

Akademiska forskare får insikt i aktuella kunskapsbehov. Företag och organisationer får möjlighet att utforska nya lösningar på definierade utmaningar. Lärosäten förnyar och förstärker samverkan.

Synergi med bas i Uppsala

AIMday är en strukturerad och beprövad metod för att koppla ihop akademiska forskare med privata, offentliga och ideella aktörer i ett givande utbyte av kunskap och idéer kring ett område av gemensamt intresse. AIMday-konceptet lanserades av och på Uppsala universitet 2008 och är idag ett etablerat verktyg för samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.

AIMday har gett mig möjligheten att komma närmare industrins problem och vårdens behov kring användning och tillgänglighet av antibiotika, och det har samtidigt varit språngbrädan för ett djupt samarbete mellan akademi, industri, vård och myndigheter.

Enrico Baraldi, professor i industriell teknik och projektledare för PLATINEA, Uppsala universitet.

Nyttan för universitet och högskolor

Med AIMday får ditt lärosäte ett verktyg för att aktivt ta in samhällets behov och utmaningar och matcha ihop dessa med den akademiska kunskapsbas som finns på ditt lärosäte. Resultatet blir en effektiv och ömsesidig kunskapsöverföring som skapar goda förutsättningar för fortsatt samverkan och i förlängningen samhällsnytta. Utforska hur ditt lärosäte kan vässa både forskning och samverkan med hjälp av AIMday.

LÄS MER

Why AIMday - for organisations

Nyttan för företag och organisationer

Nyttan för akademiska forskare

Med AIMday blir det enkelt för dig att få insikt i vilka faktiska utmaningar olika organisationer brottas med, hur de hänger ihop med din egen forskning och hur din kunskap kan bidra till att fylla kunskapsluckor eller till en lösning. Kanske finns det utmaningar som bäst kan lösas tillsammans?

LÄS MER

Så här fungerar AIMday

AIMday är en förkortning för Academic Industry Meeting day och är just en dag där akademiska forskare möter representanter från externa organisationer. Men det som gör AIMday speciellt, många skulle säga unikt, är formatet på själva mötet.

01Organisationer skickar in frågor

Frågor från externa organisationer ligger till grund för mötesagendan. Frågorna utgår från de utmaningar, strategiska eller operativa, som organisationerna vill diskutera med forskare. Frågorna skickas in i förväg och för att delta behöver organisationen skicka in minst en fråga.

02Forskare väljer frågor

Forskare anmäler sig till att delta i diskussionen av en eller flera frågor utifrån sin kompetens och sitt forskningsintresse. Eftersom en bärande idé är att belysa varje fråga ur flera perspektiv uppmuntras ett brett deltagande från den akademiska sidan.

03Matchning

Att hitta den bästa möjliga matchningen för varje fråga med avseende på forskningskompetens är en av arrangörens viktigaste uppgifter. Baserat på forskarnas val, prioriteringar och tillgänglighet tar arrangören fram ett så effektivt heldagsprogram som möjligt för samtliga deltagare.

04Mötesdagen

Ställ in siktet på en dag som är fylld av workshops, där varje fråga diskuteras engagerat under en intensiv och lärorik timme. Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta möjliga lösningar. Dessutom finns det gott om möjligheter att nätverka och skapa nya kontakter.