Accelerating innovation

Vad är AIMday?

AIMday har ett mål – att matcha organisationers faktiska utmaningar med forskningsbaserad kunskap.

En fråga. En timme. Oändliga möjligheter.

AIMday står för Academic Industry Meeting day. Det som gör AIMday till en speciell mötesplats är formatet på själva mötet. Definierade utmaningar, strategiska eller operativa, från externa organisationer ligger till grund för mötesagendan. Universitetet matchar sedan dessa utmaningar, som formuleras som frågor och skickas in på förhand, med den akademiska kunskapsbasen. Resultatet blir en dag som är fylld med workshops, där varje fråga diskuteras under en timme i mindre grupper som består av både organisationsrepresentanter och forskare.

Det blir ett effektivt och engagerat utbyte av kunskap och idéer med fokus på att fördjupa förståelsen av varje utmaning och söka möjliga lösningar tillsammans. Den bärande tanken är att en blandad grupp av akademiska forskare kan bidra med att belysa utmaningar ur olika och nya perspektiv som kan leda framåt och därigenom skapa gynnsamma förutsättningar för fortsatt dialog och samarbete mellan akademi och omvärld.

Att delta på AIMday är kostnadsfritt.

Samarbeta med oss

AIMday som koncept och metod har utvecklats av Uppsala universitet och är ett registrerat varumärke. Uppsala universitet välkomnar samarbeten kring AIMday och erbjuder stöd till lärosäten nationellt och internationellt som vill använda AIMday som en metod för värdeskapande samverkan.

Det här är våra samarbetsparter

Eventet. Nätverket. Kunskapen.

AIMday måste upplevas, det är inte som vilket som helst nätverksevent. Här möts människor från olika forskningsområden och organisationer. En titt runt omkring dig och du kommer att upptäcka den stora bredden av de människor som finns på plats – allt från unga doktorander till erfarna professorer och verksamhetschefer. Och det är det gemensamma intresset för temat som har fört alla samman. AIMday är en mötesplats fylld till bristningsgränsen av kunskap och en vilja att lyssna, lära och diskutera. Kom med på AIMday för att få uppleva ett utbyte av kunskap och idéer som inte kan mäta sig med något annat.

Ett event på campus

Ett AIMday-event arrangeras av ett lärosäte, eller som ett samarbete mellan flera, och äger rum på i lärosätets lokaler. Det är vanligtvis ett event som sträcker sig över en hel dag och som börjar runt kl. 9 på morgonen och slutar omkring kl. 16 på eftermiddagen. Som deltagare får du ett personligt schema som informerar dig om de exakta tiderna för de workshops du kommer att delta i. Skulle du inte vara inbokad på workshops under hela dagen kan du, om du vill, ändå hänga kvar och nätverka med övriga deltagare. Personal från arrangören finns på plats hela dagen och är redo att hjälpa dig närhelst du behöver det.

Personligt schema

Alla deltagare på en AIMday kommer att få sitt personliga schema skickat till sig i förväg. Hur ditt personliga program ser ut beror på ett antal saker, till exempel på antalet frågor du har skickat in för diskussion (om du representerar en organisation), hur många frågor du har anmält dig till (om du är forskare) och den matchning som utförts av arrangören. Alldeles oavsett så kan du vara trygg med att arrangören har gjort sitt bästa för att du ska få en så givande och effektiv dag som möjligt.

Parallella workshops

AIMday är organiserat som en serie av separata workshops under en dag, där organisationsrepresentanter och forskare tillsammans diskuterar de utmaningar  som skickats in på förhand och som baseras på det specifika temat för det aktuella eventet. Varje fråga diskuteras i en timme, varken mer eller mindre. För att göra eventet så effektivt som möjligt pågår workshops parallellt och de fördelas över som mest fyra olika sessioner under dagen, från morgon till eftermiddag. På så sätt kan en enda AIMday innehålla cirka 20 separata workshops.

Strukturen i en workshop

Varje workshop på en AIMday följer samma struktur:

  • Alla deltagare presenterar sig i korthet
  • Kortfattad presentation av frågan och dess bakgrund
  • Diskussion
  • Sammanfattning och reflektion

I alla workshops finns vanligtvis en diskussionsledare med som stöd. Gruppen är begränsad i storlek till mellan fem och tolv personer och då är både organisationens representanter och de medverkande forskarna inkluderade.

Skapa nya kontakter och nätverk

På en AIMday finns det gott om möjligheter att mötas och nätverka, inte minst i pauserna mellan dagens olika workshops. På så sätt skapas många nya kontakter. Kaffe serveras hela dagen och en god lunch ingår alltid.

Så passa på att inleda samtal med nya personer över en kopp kaffe eller te och byt kontaktuppgifter med varandra under lunchpausen.

Varför AIMday?