Samskapande – Utmaningsdrivet – Utforskande

AIMday

AIMday samlar externa organisationer och akademiska forskare för diskussioner kring specifika ämnen.

 

 

Drivs av Uppsala universitet

Uppsala universitet är grundat 1477 och har en lång historia och rika traditioner. Idag rankas universitetet bland världens främsta lärosäten och strävar ständigt efter att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Med all sin bredd och samlade styrka ska universitetet stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. AIMday är ett exempel på hur vi ständigt söker nya sätt att utveckla vår samverkan med det omgivande samhället. AIMday lanserades av och på Uppsala universitet år 2008 och åtnjuter idag ett gott renommé bland ledande universitet i andra delar av världen. Genom att göra det möjligt för andra universitet och högskolor att använda AIMday-konceptet och dessutom stödja implementeringen lokalt vill vi bidra till ett än mer aktivt samarbete mellan samhälle och akademi samtidigt som vi fortsätter att bygga broar över den akademiska världen.

Här kan du läsa mer om ursprunget och bakgrunden till AIMday

Det här är AIMday

AIMday ger akademiska forskare och externa organisationer en möjlighet att mötas, inleda samtal och dela kunskap kring definierade utmaningar. Idén är helt enkelt att forskare kan tillföra fördjupad kunskap, nya perspektiv och idéer som kan bidra till att belysa eller lösa ett problem på ett nytt sätt. I diskussionerna skapas gynnsamma förutsättningar för fortsatt dialog och samarbete. AIMday-konceptet togs fram av Uppsala universitet 2008 och är idag en uppskattad samverkansmetod på flera universitet i Sverige och i andra delar av världen.

Det jag verkligen tycker om med AIMday är hur enkelt och lättsamt det blir för akademiker och organisationer att träffas och diskutera viktiga frågor som vi kanske bäst kan lösa tillsammans.

Petra Pertoft, universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning arkitektur och programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, Uppsala universitet.

LÄS MER OM AIMDAY

Så här fungerar AIMday

AIMday är en förkortning för Academic Industry Meeting day och är just en dag där akademiska forskare möter representanter från externa organisationer. Men det som gör AIMday speciellt, många skulle säga unikt, är formatet på själva mötet.

01Organisationer skickar in frågor

Frågor från externa organisationer ligger till grund för mötesagendan. Frågorna utgår från de utmaningar, strategiska eller operativa, som organisationerna vill diskutera med forskare. Frågorna skickas in i förväg och för att delta behöver organisationen skicka in minst en fråga.

02Forskare väljer frågor

Forskare anmäler sig till att delta i diskussionen av en eller flera frågor utifrån sin kompetens och sitt forskningsintresse. Eftersom en bärande idé är att belysa varje fråga ur flera perspektiv uppmuntras ett brett deltagande från den akademiska sidan.

03Matchning

Att hitta den bästa möjliga matchningen för varje fråga med avseende på forskningskompetens är en av arrangörens viktigaste uppgifter. Baserat på forskarnas val, prioriteringar och tillgänglighet tar arrangören fram ett så effektivt heldagsprogram som möjligt för samtliga deltagare.

04Mötesdagen

Ställ in siktet på en dag som är fylld av workshops, där varje fråga diskuteras engagerat under en intensiv och lärorik timme. Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta möjliga lösningar. Dessutom finns det gott om möjligheter att nätverka och skapa nya kontakter.

Varför AIMday?

Hur nöjda är deltagare på AIMday – resultat i genomsnitt

Samarbeten

Uppsala universitets AIMday-partnerskap med lärosäten runt om i världen är något vi är mycket stolta över! Tillsammans kan vi erbjuda ett innovativt arbetssätt som öppnar upp och gör den akademiska forskningen tillgänglig på ett nytt sätt för olika branscher och sektorer i samhället.

Ta reda på mer om våra partners