Mask Created with Sketch.

AIMday Hållbar framtid

18 oktober 2023

 

En fråga, en timme, en grupp akademiska experter och representanter från företag/organisationer: det är en AIMday workshop!

AIMday Hållbar framtid – vägen till nya lösningar

Målet med AIMday är att på ett informellt sätt inspirera och skapa möjligheter för samarbeten som möter viktiga företags- och samhällsutvecklingar.
Organisationer och företag ställer frågor om sina utmaningar direkt till våra forskare. Ett engagerat och effektivt utbyte av kunskap och idéer med fokus att söka möjliga lösningar tillsammans.

Detta blir den första AIMday som hålls på Högskolan Dalarna, men konceptet används av lärosäten runt om i världen kring olika teman, och skapades av Uppsala universitet för 15 år sedan.

 

Hållbar framtid

Under vårt tema, Hållbar framtid, lyfter vi Region Dalarnas prioriterade kunskapsområden.

• Smarta energisystem

• Grön och cirkulär industri och tillverkning

• Hållbara och kreativa upplevelser

• Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende

• Innovativ och hållbar bioekonomi

Dessa är områden där Dalarna (och närliggande regioner) anses ha god utvecklingspotential, och tanken är att dessa områden ska utgöra plattformar för fortsatt samverkan och innovation. Det är även områden där vi på Högskolan Dalarna är engagerade i forskning och utbildning. Vi välkomnar alla frågor som faller under något av dessa teman.

 

Frågor = Workshops

De inskickade frågorna utgör grundstenen i AIMday – det är ingen traditionell konferens med föreläsningar och seminarier, utan frågor från företag och andra organisationer utgör kärnan i diskussionerna. Samhällets utmaningar, som formulerats i en eller flera frågor, sätter agendan för workshops där forskare och organisation möts.

I korthet – skicka in den fråga du skulle vilja diskutera med en expert genom att fylla i formuläret längst ner på sidan ”Frågeställare – info och registrering”, så jobbar vi på att matcha dig med ett antal experter som kan bolla tankar och idéer utifrån sitt specifika kunskapsområde. Detta leder till spännande tvärvetenskapliga diskussioner och vägar mot lösningar.

Vi välkomnar frågor från alla externa aktörer, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Vi i AIMday teamet kommer sen att arbeta för att koppla ihop er fråga med en grupp forskare med olika kompetenser inom området.

Få inspiration från frågor från liknande event

 

Plats och tid

AIMday Hållbar framtid genomförs på Campus Falun, Högskolegatan 2, Falun 18 oktober 2023

Eventet beräknas börja cirka klockan 8:30 med parallella workshops fram till 12:30. Vi bjuder på fika och lunch för alla deltagare. Det slutliga programmet sätts när anmälningstiden för forskarna har gått ut (29 sept). Alla workshops genomförs med deltagare på plats.

AIMday genomförs under Dalarna Innovation Days, som arrangeras av Dalarna Science Park. 
Efter AIMdays workshops erbjuds ni att delta på en inspirerande och rolig föreläsning med Tobias Degsell med temat Nej! Det var inte bättre förr.
Läs mer och anmäl här https://dalarnasciencepark.confetti.events/nej-det-var-faktiskt-inte-bttre-frr

Det är gratis att medverka på AIMday.

 

Viktiga datum:

Frågeställningar skickas in: 17 maj-7 september

Forskare anmäler sig att medverka: 4 september-29 september

AIMday Hållbar Framtid: 18 oktober 2023

 

Kontakt:

Klara Holdstock – AIMday koordinator, Högskolan Dalarna
e-post: khd@du.se
Telefon: 073-8033918