Mask Created with Sketch.

AIMday Samhällsomvandling i norr

ARRANGERAS AV

Välkommen till AIMday Samhällsomvandling i norr, 16 november 2022!

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens.  

AIMday är dagen när representanter för företag och organisationer själva får sätta agendan genom att på förhand föreslå frågeställningar som är relevanta för den egna verksamheten och som de önskar diskutera med forskare och sakkunniga vid Umeå universitet. Temat för hösten är samhällsomvandlingen i norr. 

Varje inkommen fråga matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskarna väljer vilka frågeställningar de vill vara med och diskutera utifrån sin expertis. Under AIMday träffas sedan frågeställare och forskare i små samtalsgrupper. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och organisationer är intresserade av. Och just det är målet med AIMday; att på ett informellt sätt inspirera och skapa möjligheter för samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.  

AIMday 2022 fokuserar på den pågående samhällsomvandlingen i norr som knyter an till en rad olika ämnesområden där frågor om t.ex. klimat, teknik, människors livsmiljöer m.m. ingår. Årets AIMday riktar fokus mot några av dessa ämnen genom nedanstående underteman där du har möjlighet att diskutera utmaningar och möjliga vägar framåt. 

  • Energi  
  • Människor och kultur  
  • Hållbar stads- och landsbygdsutveckling  
  • AI och digitalisering  

AIMday genomförs på Umeå universitets campus och inleds i lokalen Vardagsrummet i Humanisthuset men om du av någon anledning inte kan närvara fysiskt så kan frågeställare vid behov erbjuda deltagande digitalt. Ange vid anmälan om du/din organisation har behov av att delta digitalt så kontaktar vi dig. 

https://vimeo.com/378480929

AIMday arrangeras av Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet. 

Har du frågor?

Har du frågor om AIMday är du välkommen att höra av dig till Martin eller Annika på Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet.

Martin Englund

martin.englund@umu.se 090-786 68 29

Annika Nordstrand

annika.nordstrand@umu.se 090-786 68 83