Umeå universitet

Umeå universitet, grundat 1965, är ett bredduniversitet med forskning och utbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap.

Umeå universitet: Norra Sveriges ledande universitet

Universitetet präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Våra sammanhållna campus främjar en dynamisk och öppen kultur med en stark känsla av samhörighet. Som en kunskapsdriven organisation strävar Umeå universitet efter att ge studenter och medarbetare de bästa möjligheterna till lärande och utveckling – och samtidigt förse samhället med ny kunskap och kreativa medborgare.

För universitetet

AIMday erbjuder ett informellt, personligt och effektivt mötesformat som ger forskare vid Umeå universitet och externa parter möjlighet att utbyta kunskap och tillsammans skapa projektidéer relaterade till organisatoriska och samhälleliga utmaningar. AIMday möjliggör också för forskare att få kontakt över institutions- och fakultetsgränser, vilket kan leda till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt med vetenskaplig och samhällelig relevans.

Varför AIMday?

AIMday är en flexibel och inkluderande modell som är tillämpbar på alla forskningsområden. Mötesformatet med entimmes-sessioner är effektivt och diskussionerna sammanför deltagare från akademi, lokal industri, offentlig sektor och samhället i allmänhet. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och organisationer är intresserade av. Och just det är målet med AIMday; att på ett informellt sätt inspirera och skapa möjligheter för samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.

Photographer: Mattias Pettersson

Fotograf: Mattias Pettersson

Fantastiskt få ta del av aktuell forskning och nytänkande kopplat till de frågor som ställdes.

 

Superspännande och intressant, kanon med möjligheten att öppet diskutera samhällets utmaningar med olika aktörer.

 

Fler röster från Umeå ”Det bästa var alla nya kontakter” och ”Ett utmärkt koncept som måste spridas till fler.”

Umeå universitet