Program för 18 mars 2021

Specifika frågeställningar från externa organisationer sätter agendan för dagen. Forskare anmäler sig till inkomna frågor utifrån intresse och sin akademiska expertis. Resultatet är en dag fylld med en serie ”en fråga, en timmes” workshops där grupper på fem till tio personer sitter runt ett bord och diskuterar varje ämne.

Visa program för: