Mask Created with Sketch.

AIMday Psykisk hälsa

18 mars 2021 – digitalt

Arrangeras av:

Välkommen till AIMday Psykisk hälsa 2021!

Vi ses digitalt den 18 mars via Zoom.


Är du intresserad av hur människor mår psykiskt?

AIMday Psykisk hälsa är ett initiativ som tar utgångspunkt i den viktiga och växande samhällsutmaningen kring psykisk ohälsa.

Varför delta på AIMday?

Externa organisationer har möjlighet att lyfta utmaningar och idéer som diskuteras med forskare från akademin, samt ger goda möjligheter till nya kontakter.

Jobbar du med psykisk ohälsa och vill göra skillnad?

Välkommen att skicka in utmaningar och idéer som du önskar diskutera med forskare. Företag, offentliga och ideella organisationer är välkomna att skicka in frågeställningar.

Är du forskare inom området?

Som forskare väljer och prioriterar du vilka frågeställningar du vill vara med och diskutera. En workshop med en extern part kan vara en startpunkt för nya samarbeten. Vi erbjuder även möjlighet till finansiering för samarbeten med externa organisationer.

Fokusområden för dagen

  • insatser för att främja psykisk hälsa
  • hälso- och samhällsekonomiska faktorer
  • molekylär forskning inom neurobiologi, neurofarmakologi och neurofysiologi
  • precisionsmedicin och genomik
  • AI och digitala lösningar

En fråga. En timme. Oändliga möjligheter.

AIMday står för Academic Industry Meeting day, men har använts inom många olika ämnesområden. Det som gör AIMday speciellt är formatet på dagen. Specifika frågeställningar från externa organisationer sätter agendan för dagen. Forskare anmäler sig till inkomna frågor utifrån intresse och sin akademiska expertis. Resultatet är en dag fylld med en serie ”en fråga, en timmes” workshops där grupper på fem till tio personer sitter runt ett bord och diskuterar varje ämne. Vi har testat detta även digitalt under hösten 2020 och har visat sig fungera bra.

Det är ett utbyte av kunskap och idéer, inriktade på att hitta nya tillvägagångssätt för verkliga utmaningar. Tanken är helt enkelt att en bred blandning av akademiker kan ge olika perspektiv och kanske även nya vägar för att lösa utmaningar och idéer – och därigenom skapa gynnsamma förutsättningar för fortsatt samarbete mellan externa organisationer och den akademiska världen.

Delagande i AIMday är kostnadsfritt.


Bygg för framtiden med nya kontakter, perspektiv och kunskaper inom forskning av relevans för utmaningarna inom din verksamhet. Läs mer

Registrering för frågeställande organisationer är öppen till och med 21 januari 2021.

Registrera din frågeställning


Bredda ditt nätverk både inom och utanför akademin och hitta intressanta tillämpningsområden för din forskning och partner till framtida projekt. Läs mer

Under perioden 25 januari – 28 februari 2021 kan du som forskare anmäla dig till inkomna frågeställningar.

Registrera dig som forskare


Länkar till de som anmält sig till AIMday skickas ut dagen innan eventet.


Uppsala universitet i samarbete med Centrum för forskning om funktionshinder.

Kontakta oss om du har frågor:

Anette Persson Stache anette.stache@uu.se

Therese Fagerqvist therese.fagerqvist@uu.se 

Centrum för forskning om funktionshinder cff@cff.uu.se