ARRANGERAS AV

Vad AIMday erbjuder

AIMday – en fråga, en timme, en grupp med bred kompetens – har visat sig vara mycket givande. Både företag/organisationer och forskare har funnit värdefulla kontakter, hittat nya sätt att ta sig an utmaningar och skapat möjligheter till nya samarbeten. 

Organisationer och företag får möjlighet att 

 • inspireras och lära av forskares och sakkunnigas idéer och perspektiv kring de egna utmaningarna. 
 • upptäcka nya möjligheter för utveckling av verksamheten genom forskningssamarbeten. 
 • lära sig mer om de vetenskapliga metoder som finns vid universitetet. 
 • skapa kontakter för framtida behov av uppdragsutbildning. 
 • träffa potentiellt framtida anställda, t.ex. doktorander. 
 • träffa representanter från andra företag och organisationer. 

Forskare får möjlighet att 

 • inspireras till nya frågeställningar och forskningsprojekt. 
 • öka sin insikt i organisationers och företags utmaningar och kunskapsbehov inom det egna forskningsområdet. 
 • skapa kontakter för ny empiri och framtida samarbeten. 
 • träffa forskare från andra ämnesområden som studerar liknande problem. 
 • upptäcka hur den egna expertisen kan användas för att belysa organisationers utmaningar. 
 • söka utvecklingsmedel för fortsatt samverkan. 
 • hitta relevanta samhällsutmaningar och samarbetspartners att adressera och samverka med i forskningsutlysningar.