ARRANGERAS AV

Hur AIMday fungerar 

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens. 

AIMday erbjuder ett informellt, personligt och effektivt format för att knyta kontakter, utbyta kunskap och generera idéer till projekt. Här sätter olika organisationer själva agendan genom att formulera frågor relaterade till sin egen verksamhet som rör samhällsomvandlingen i norr.  

Varje fråga diskuteras under en entimmes-session i en grupp bestående av forskare och sakkunniga från olika ämnesdiscipliner och representanter från den frågeställande organisationen. För att AIMday ska vara givande för samtliga deltagare arbetar vi i flera steg, med start några månader innan.  

Steg 1: Du som arbetar i offentlig, privat eller ideell sektor ställerfrågor 

Vi välkomnar er som arbetar inom privata, ideella eller offentliga organisationer, att några månader innan AIMday registrera en fråga med koppling till de utmaningar som finns i er verksamhet och som ni vill jobba vidare med på ett strategiskt plan. Samla gärna ett flertal kollegor för att formulera er fråga. Du/ni kan också formulera en fråga tillsammans med andra organisationer. Att registrera en fråga är entrébiljetten för de från din verksamhet som vill vara med och diskutera frågeställningen. Det är möjligt att registrera frågor till och med 8 april.  

Steg 2: Du som forskar anmäler ditt intresse för frågor 

De frågor som kommit in samlas ihop och presenteras för forskare från olika discipliner. Registreringen för forskare öppnar den 22 april. Du som forskare registrerar dig till de frågor du helst vill vara med och diskutera. Att registrera dig till minst en fråga är entrébiljetten.  

Steg 3: Vi matchar frågor och forskare i smågrupper 

Baserat på intresset för de inkomna frågorna görs en gruppering av forskare kring varje fråga och en schemaläggning av dagen. Syftet med schemat är att göra dagen så effektiv och givande som möjligt för alla deltagare, samtidigt som vi säkerställer att diskussionsgrupperna blir tvärvetenskapliga. 

I digitala sessioner deltar enbart forskare och frågeställare.  Deltar du på plats uppmuntrar vi organisationer att delta i varandras workshops, både för att få en annan infallsvinkel på problemet och möjlighet att diskutera olika frågor tillsammans. Det är emellertid upp till respektive frågeställare att avgöra om andra kan delta eller inte.   

Om inte tillräckligt många forskare har registrerat sig för en fråga försöker vi aktivt finnalämpliga forskare. Alternativt så undersöker vi, i dialog med frågeställaren, ifalldet går att formulera omfrågan för att bättre matcha den kompetens som finns. Skulleingetderalyckas informerar vi organisationen. Minst en vecka innan AIMday skickas ett personligt schema till alla deltagare.  

Steg 4: Mötesdagen 

Varje fråga diskuteras i en timme, inte mer – inte mindre. Tid finns i programmet för er deltagare att mingla och för att följa upp diskussionerna i grupperna. Har ni bara möjlighet att närvara den timme som er frågeställning diskuteras så går det bra.  

Steg 5: Uppföljning och stöd 

Några veckor efter AIMday följer vi upp dagen och kan vid behov erbjuda stöd för att få igång projekt eller andra former av samarbeten, samt titta på finansieringsmöjligheter.