Mask Created with Sketch.

AIMday Behov från vårdens verklighet

15 november 2023 i Uppsala

Arrangörer

Varmt välkomna till AIMday Behov från vårdens verklighet

Tid: 15 November 2023, 09:00-15:00

Plats: United Spaces, Rådhuset, Vaksalagatan 2, Uppsala.

Region Uppsala har i sitt arbete med innovation inom medicinteknik identifierat några olika övergripande behov som vi bjuder in dig som representant från hälso- och sjukvården, akademin eller näringslivet att diskutera med oss. Vi ser fram emot att höra tankar från ditt perspektiv om hur vi skulle kunna ta oss an dessa frågeställningar tillsammans och hoppas på många inspirerande diskussioner.

Parallella workshops kommer hållas i AIMday format (60 min per frågeställning) och du anmäler dig till den eller de frågeställningar du helst vill vara med och diskutera. Målet med dagen är att skapa förutsättningar för nya idéer och samverkansmöjligheter, med syfte att förbättra framtidens hälso- och sjukvård.

Program:

09:00 -12:00 AIMday – Behov från vårdens verklighet- diskussion kring olika frågeställningar i parallella workshops

  • Framtidens provtagning
  • Anpassade IT- arbetsverktyg
  • Effektiva patientflöden
  • Medicinteknik och människan

12:00 – 13:00 Lunch och mingel

13:00 -15:00  Medicintekniska applikationer för framtidens hälsa – Möjligheter och utmaningar – seminarium och paneldiskussion

  • Medtech4Health – ett strategiskt innovationsprogram som stödjer utveckling och implementering av medicinteknik, Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health
  • Framtidens bencement bättre anpassat för kotfrakturer hos osteoporospatienter- företaget Inossia berättar om sin resa, Christina Lidén, Business Development Manager, Inossia
  • Implementering av IoT-lösningar inom omsorg, hälso- och sjukvård, Klas Palm, Forskare, Uppsala universitet
  • Hur ökar vi innovationstakten i sjukvården? Region Uppsala berättar om sitt arbete i projektet Från nuläge till nyläge – Samverkan för innovation i hälso – och sjukvården. Sophia Renemar och Yvonne Ström Åkerblom, projektledare Region Uppsala Innovation
  • Avslutande paneldiskussion ovanstående presentatörer  –  Utveckling och implementering av medicintekniska applikationer för framtidens hälsa – Möjligheter och utmaningar

Det är gratis att medverka på AIMday. Välkommen med din anmälan! 

Jag vill delta på AIMday – ta mig till anmälan

Jag är enbart intresserad av att delta på efterföljande seminarium (med eller utan lunch).
Anmäl dig här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/96924