R
Region Uppsala
 • 5924

  1. Hur kan provtagning ske på smidigt sätt utan att sticka i huden?


  På intensivvårdsavdelningar för nyfödda görs många provtagningar dagligen på patienterna. Dagens tillvägagångssätt (att ta blodprov med nålstick) kan innebära obehag för både patienter och anhöriga (nyfödda barn och föräldrar) och också utgöra en infektionsrisk. Vårdpersonal behöver ofta vara flera för att assistera vid provtagningar. Även andra patientgrupper (patienter med känslig hud, patienter som ofta behöver provtas) skulle tjäna på nya förbättrade sätt för provtagning.

 • 5927

  1. Hur kan IT-utrustning anpassas för att passa hälso- och sjukvårdens behov och vårdmiljö?


  IT-utrustning (datorer och bildskärmar) är i dag ett av många arbetsverktyg inom hälso- och sjukvården. Tyvärr är IT-utrustningen ofta utformad utifrån en kontorsmiljö (bärbar pc, liten och ofta endast en bildskärm ) och den delas ofta av flera medarbetare vilket innebär köbildning och en mängd onödiga inloggningar. Vi behöver smartare lösningar som är anpassade för medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

 • 5930

  1. Hur kan vi använda tekniska möjligheter för att få till ett bättre och effektivare patientflöde, överblickbarhet och en god arbetsmiljö?


  På akutmottagningar är tiden en kritisk faktor. Vi behöver smarta lösningar för att veta att patienter på akutmottagningar befinner sig på rätt plats och vid rätt tidpunkt.
  Vårdpersonal på akutmottagningar behöver information i realtid om var kollegor befinner sig för snabb informationsöverföring om bland annat tider för undersökningar av patienter.
  Vidare behövs det lösningar för ett säkert och effektivt patientflöde till övriga vårdavdelningar.

 • 5933

  1. Hur säkerställer vi att teknik möter människan på bästa sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården?


  Det finns många exempel från dagens hälso-och sjukvård där nya medicintekniska produkter köpts in för att komplettera eller ersätta andra, men där dessa aldrig kommer till användning. Med dagens snabba teknikutveckling behöver vi hitta nya sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården, utifrån användarens dvs människans perspektiv. Vi behöver säkerställa att den bästa tekniken används på bästa sätt för patientens bästa.

 • 6152

  2. Hur kan IT-utrustning anpassas för att passa hälso- och sjukvårdens behov och vårdmiljö?


  IT-utrustning (datorer och bildskärmar) är i dag ett av många arbetsverktyg inom hälso- och sjukvården. Tyvärr är IT-utrustningen ofta utformad utifrån en kontorsmiljö (bärbar pc, liten och ofta endast en bildskärm ) och den delas ofta av flera medarbetare vilket innebär köbildning och en mängd onödiga inloggningar. Vi behöver smartare lösningar som är anpassade för medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

 • 6154

  2. Hur kan vi använda tekniska möjligheter för att få till ett bättre och effektivare patientflöde, överblickbarhet och en god arbetsmiljö?


  På akutmottagningar är tiden en kritisk faktor. Vi behöver smarta lösningar för att veta att patienter på akutmottagningar befinner sig på rätt plats och vid rätt tidpunkt.
  Vårdpersonal på akutmottagningar behöver information i realtid om var kollegor befinner sig för snabb informationsöverföring om bland annat tider för undersökningar av patienter.
  Vidare behövs det lösningar för ett säkert och effektivt patientflöde till övriga vårdavdelningar.

 • 6157

  2. Hur säkerställer vi att teknik möter människan på bästa sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården?


  Det finns många exempel från dagens hälso-och sjukvård där nya medicintekniska produkter köpts in för att komplettera eller ersätta andra, men där dessa aldrig kommer till användning. Med dagens snabba teknikutveckling behöver vi hitta nya sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården, utifrån användarens dvs människans perspektiv. Vi behöver säkerställa att den bästa tekniken används på bästa sätt för patientens bästa.

 • 6248

  3. Hur säkerställer vi att teknik möter människan på bästa sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården?


  xxx