Har du frågor går det bra att kontakta

Yvonne Ström Åkerblom, Region Uppsala Innovation
yvonne.strom.akerblom@regionuppsala.se 

Helena Bysell, Uppsala universitet Samverkan
helena.bysell@uu.se