15 november i United Spaces lokaler, Vaksalagatan 2, Uppsala

 

08:30- Registrering

09:00- Välkommen och introduktion, Rum: Arenan

-Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

09:30-10:30 AIMday parallella workshops (enligt utskickat personligt schema)

-Hur kan provtagning ske på smidigt sätt utan att sticka i huden? Rum: Arenan

-Hur kan vi använda tekniska möjligheter för att få till ett bättre och effektivare patientflöde, överblickbarhet och en god arbetsmiljö? Rum: Luthagen

-Hur kan IT-utrustning anpassas för att passa hälso- och sjukvårdens behov och vårdmiljö? Rum: Tingssalen

-Hur säkerställer vi att teknik möter människan på bästa sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården? Rum: Sällinge

10:30-11:00 Fika och nätverkande

11:00-12:00 AIMday parallella workshops (enligt utskickat personligt schema)

-Hur säkerställer vi att teknik möter människan på bästa sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården? Rum: Arenan

-Hur kan vi använda tekniska möjligheter för att få till ett bättre och effektivare patientflöde, överblickbarhet och en god arbetsmiljö? Rum: Luthagen

-Hur kan IT-utrustning anpassas för att passa hälso- och sjukvårdens behov och vårdmiljö? Rum: Tingssalen

-Hur säkerställer vi att teknik möter människan på bästa sätt för ett smart införande av ny medicinteknik i hälso- och sjukvården? Rum: Sällinge

12:00-13:00 Lunch

13:00 -15:00  Medicintekniska applikationer för framtidens hälsa – Möjligheter och utmaningar – seminarium och paneldiskussion Rum: Tingssalen

-Välkommen – Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

-Medtech4Health – ett strategiskt innovationsprogram som stödjer utveckling och implementering av medicinteknik, Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health

-Framtidens bencement bättre anpassat för kotfrakturer hos osteoporospatienter- företaget Inossia berättar om sin resa, Christina Lidén, Business Development Manager, Inossia

-Implementering av IoT-lösningar inom omsorg, hälso- och sjukvård, Klas Palm, Forskare, Uppsala universitet

-Hur ökar vi innovationstakten i sjukvården? Region Uppsala berättar om sitt arbete i projektet Från nuläge till nyläge – Samverkan för innovation i hälso – och sjukvården. Sophia Renemar och Yvonne Ström Åkerblom, projektledare Region Uppsala Innovation

-Avslutande paneldiskussion ovanstående presentatörer  –  Utveckling och implementering av medicintekniska applikationer för framtidens hälsa – Möjligheter och utmaningar