Mask Created with Sketch.

AIMday Hållbara samhällen

Digitalt 9 juni 2021

 

Arrangeras av:

Välkommen till AIMday Hållbara samhällen 2021!

Vi ses digitalt den 9 juni via Zoom


Är du intresserad av att samarbeta för en snabbare omställning?

AIMday Hållbara samhällen är ett initiativ som tar utgångspunkt i det lokala samhällets viktiga roll i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Varför delta på AIMday?

Tjänstepersoner på kommuner och regioner har möjlighet att lyfta utmaningar och idéer som diskuteras med forskare från akademin, samt ger goda möjligheter till nya kontakter.


Jobbar du med hållbar utveckling och vill ha stöd i det arbetet?

Registrering för frågeställande organisationer är öppen till och med 9 april.
REGISTRERA DIN FRÅGESTÄLLNING


Är du forskare inom området?

Som forskare väljer och prioriterar du vilka frågeställningar du vill vara med och diskutera. En workshop med en extern part kan vara en startpunkt för nya samarbeten. Vi erbjuder även möjlighet till finansiering för samarbeten med externa organisationer.

Under perioden 12 april till 24 maj kan du som forskare anmäla dig till inkomna frågeställningar.
REGISTRERA DIG SOM FORSKARE


Fokusområden för dagen

  • Cirkulära samhällen
  • Metoder och indikatorer för utvärdering och planering
  • Jämlikhet och likvärdighet
  • Organisationsutveckling och styrning för uppväxling av hållbarhetsarbetet
  • Kapacitet och lärande

En fråga. En timme. Oändliga möjligheter.

AIMday står för Academic Industry Meeting day, men har använts inom många olika ämnesområden. Det som gör AIMday speciellt är formatet på dagen. Specifika frågeställningar från externa organisationer sätter agendan för dagen. Forskare anmäler sig till inkomna frågor utifrån intresse och sin akademiska expertis. Resultatet är en dag fylld med en serie ”en fråga, en timmes” workshops där grupper på fem till tio personer sitter runt ett bord och diskuterar varje ämne. Vi har testat detta även digitalt under hösten 2020 och har visat sig fungera bra.

Det är ett utbyte av kunskap och idéer, inriktade på att hitta nya tillvägagångssätt för verkliga utmaningar. Tanken är helt enkelt att en bred blandning av akademiker kan ge olika perspektiv och kanske även nya vägar för att lösa utmaningar och idéer – och därigenom skapa gynnsamma förutsättningar för fortsatt samarbete mellan externa organisationer och den akademiska världen.

Deltagande i AIMday är kostnadsfritt.


Länkar till de som anmält sig till AIMday skickas ut dagen innan eventet.


Uppsala universitet i samarbete med Uppsala kommun och Stuns energi

Kontakta oss om du har frågor:

Rafael Waters rafael.waters@angstrom.uu.se

Harris Stamatopoulos harris.stamatopoulos@uu.se

Daniel Bergquist daniel.bergquist@stuns.se