Registrering för forskare

Specifika frågeställningar från externa organisationer sätter agendan för dagen. Forskare anmäler sig till inkomna frågor utifrån intresse och sin akademiska expertis. Resultatet är en dag fylld parallella workshops där grupper bestående av representanter från frågeställande organisationer och forskare möts i digitala rum och diskuterar varje ämne.

Har du andra åtaganden samma dag? Ange i så fall gärna vilka tider som passar dig bäst när du anmäler dig. Vi kommer att göra vad vi kan för att anpassa programmet så att alla som vill kan medverka.


Registration for reserarchers

Specific issues from external organisations set the agenda for the day. Researchers register for questions received based on interest and their academic expertise. The result is a day filled with parallel workshops where groups consisting of representatives from questioning organisations and researchers meet in digital rooms and discuss each topic. Interest in starting conversations is more important than a perfect research match at this stage.

Do you have other commitments on the same day? In that case, please indicate which times suit you best when you register. We will do what we can to adapt the program so that everyone who wants can participate.

Registreringen är stängd.

Har du frågor går det bra att kontakta:

Rafael Waters rafael.waters@angstrom.uu.se

Harris Stamatopoulos harris.stamatopoulos@uu.se